Goda rutiner för värmebölja

Himmel, sol och termometer som visar hetta.

Bollnäs kommun har goda rutiner för att hantera värmeböljor inom äldreomsorgen. En handlingsplan och checklista används för att vidta nödvändiga insatser och skydda de äldre från värmens påfrestningar.

Under perioder av extrem värme är det av yttersta vikt att skydda de mest utsatta. Bollnäs kommuns handlingsplan och checklista innehåller nödvändiga åtgärder och ska säkerställa att personalen vet vad som ska göras för att minimera riskerna och garantera en trygg miljö för de äldre.

Vad är en värmebölja?

Värmebölja är ett vädertillstånd med hög värme under en längre period. Det medför stora risker för ohälsa och sjukdom främst för äldre och sjuka. Risken för ohälsa ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 grader Celsius eller mer under tre dagar i följd.

Sammanfattning av kommunens övergripande åtgärder i handlingsplanen:

- Var extra uppmärksam på hur de boende mår.

Varningstecken kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist.

- Erbjud mycket dryck

Erbjud mer dryck än normalt, helst två liter vätska per dygn.

- Tillför salt och vätskeersättning

Ät lite saltare mat då och då för att återställa saltbalansen i kroppen. Använd vätskeersättning.

- Använd fläkt och portabel klimatanläggning

Skapa lite svalka genom att använda en fläkt, eller portabel klimatanläggning. Tänk på att inte använda fläkt i allmänna utrymmen, utifrån risk för spridning av smitta.

- Sänk kroppstemperaturen

Vid tecken på värmeutmattning eller för att kunna ge en snabb svalka kan du använda en handduk i kallt vatten. Spola insidan av handlederna med kallt vatten eller ta ett kallt fotbad, en sval dusch eller ett bad.

Goda rutiner är avgörande för att skydda extra utsatta grupper vid extrem värme. Det är viktigt med ett upparbetat arbetssätt och en tydlig checklista för att säkerställa deras hälsa och välbefinnande.
Förutom att införa åtgärder för de äldre och svaga är det även viktigt att vår personal mår bra i värmen, säger Britt-Marie Blom-Lindström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Bollnäs kommun.

Bollnäs kommuns handlingsplan och checklista utgår från Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. material för hantering av värmebölja.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024 kl. 13.17