Har du upptäckt en otillåten bosättning?

Ett tält i en skog.

Otillåten bosättning betyder att någon använder någon annans mark utan tillstånd. Det kan till exempel vara någon som tältar eller bor i husvagn/husbil i naturen i mer än något enstaka dygn.

Allemansrätten gäller inte när någon tältar i stor grupp med många tält. Då måste den som tältar ha markägarens tillåtelse eftersom risken är för markskador och sanitära olägenheter är stor.

Anmäl olovliga bosättningar

Du kan enkelt anmäla olovliga bosättningar via vår e-tjänst. I tjänsten markerar du på en karta var bosättningen är eller anger en ungefärlig adress eller koordinater. Detta hjälper oss att hitta platsen. Beskriv gärna hur det ser ut där. Det är extra viktigt att berätta om du sett barn eller om någon verkar fara illa.

Därför vill vi att du anmäler olovliga bosättningar

Vi vill undvika förekomsten av:

  • Nedskräpning och farliga utsläpp, till exempel olja och andra kemikalier från övergivna fordon.
  • Skogsbränder. Under torra somrar är risken stor eftersom de som bosatt sig ofta använder öppen eld för matlagning och värme.
  • Människohandel, barnarbete, prostitution och annan brottslig verksamhet kan ibland förknippas med dessa otillåtna bosättningar.

Upprätthålla ordning och avhysa

Polisen svarar för att upprätthålla den allmänna ordningen. Kronofogden är den som, på uppdrag av markägaren, kan avhysa den som inte frivilligt lämnar en otillåten bosättning.

Samarbete

Bollnäs kommun samarbetar med polisen och privata markägare för att agera snabbt när vi får en anmälan om en olovlig bosättning.

Om bosättningen är på privat mark, kontaktar vi markägaren, som sedan kontaktar polisen eller Kronofogden.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024 kl. 09.14