Frågor och svar

Ukrainas flagga med Bollnäs stadshus i bakgrunden

Vi har sammanställt frågor och svar med anledning av vårt arbete och planering för mottagande av människor på flykt från Ukraina. Sidan uppdateras löpande.

I dagsläget har inte vi något ansvar för mottagandet av flyktingar för Ukraina. Vi förbereder oss på att få frågan från Migrationsverket inom kort. Vi har satt samman en övergripande samordningsgrupp som tillsammans med flera arbetsgrupper förbereder alla delar av flyktingmottagandet. Vi arbetar parallellt med beredskap, säkerhet och information.

Ja, vi har gjort en inventering av våra egna lokaler som kan komma att behöva tas i bruk. Vi vet inte i nuläget hur många som kommer till Bollnäs kommun men vi arbetar just nu med att ställa i ordning möjliga boenden. Vi samlar även ihop de intresseanmälningar om boenden som kommit in till oss via e-tjänsten Anmälan tillfälligt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om Migrationsverket ger oss uppdraget att ordna boende till Ukrainska flyktingar vill vi vara redo.

Om familjen inte har registrerat sig hos Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det bra om du hjälper dem att göra det så snart som möjligt. Då kan de få ta del av dagersättning, hjälp med boende, skolgång för barnen och så vidare. Du får även gärna hjälpa dem i kontakten med oss om det exempelvis finns behov av skola eller förskola för barn.

Kontaktuppgifter

Om plats i förskola, telefon 0278-257 81
Om plats i skola, telefon 0278-255 71

Om någon eller några i familjen behöver vård eller blivit traumatiserade på grund av kriget får du gärna hjälpa dem att kontakta Region Gävleborg.

Vi uppskattar det stora engagemanget och era insatser! Det är viktigt att familjen registreras hos Migrationsverket. Då kan de få dagersättning och plats i en skola om de vill.

Läs mer om registreringen på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Personerna som får uppehållstillstånd har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. Läs mer om det på migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medborgare från Ukraina har rätt att vistas i Sverige i 90 dagar. Vid behov av stöd och insatser under den tiden hänvisas denne till Migrationsverket.

Nödbistånd kan eventuellt beviljas av kommunen i väntan på möjlighet att registrera sig hos Migrationsverket. I så fall kan försörjningsenheten kontaktas på telefon: 0278-251 90.

Ansökan kan göras digitalt via Migrationsverkets e-tjänst alternativt på Migrationsverkets kontor i:

  • Boden
  • Sundsvall
  • Stockholm- Sundbyberg
  • Norrköping
  • Göteborg
  • Malmö

Ansökan om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet med tillfälligt skydd och vistas i Sverige kortare tid än tre år, ska inte folkbokföras i Sverige och kan därför inte få ett svenskt personnummer. Däremot kan du ansöka om ett svenskt samordningsnummer. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Samordningsnumret gör det lättare att ha kontakt med svenska myndigheter, arbetsgivare, skola, banker med mera. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I nuläget har vi på Bollnäs kommun samlat in intresseanmälningar från de som har en bostad att erbjuda. Vi förmedlar boendeinventeringen till Migrationsverket som idag är den myndighet som ansvarar för att hyra bostäder för flyktingar. Inom kort förväntas Migrationsverket fråga samtliga kommuner om att administrera uthyrningen av bostäder till flyktingar som kommer till respektive kommun. Vi återkommer med mer information om förutsättningarna när vi vet mer.

Läs mer på migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att barnen fått tillfälligt uppehållstillstånd ska vi inom en månad erbjuda plats på en kommunal grundskola. Läs mer om grundskola på bollnas.se.

Efter att barnen fått tillfälligt uppehållstillstånd kan vi inom fyra månader erbjuda en kommunal förskoleplats. Läs mer om förskola på bollnas.se.

Vad fint av dig! Du kan skänka pengar eller kläder och annat. Du kan också höra av dig till en lokal hjälporganisation. Vi vet att Röda korset i Bollnäs och Kilafors tar emot kläder om du som privatperson vill skänka.

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer som flytt från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Tillståndet ger vuxna rätt att arbeta och barn rätt att gå i skola i Sverige samt att de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär däremot inte att man blir folkbokförd i Sverige. Läs mer om LMA på migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Läs mer på msb.se om vad du som privatperson kan göra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 mars 2022 kl. 07.36

Sidfot