Nyheter

Återställ
  • Stadshuskorsningen ovanifrån Hur och när byggs stadshuskorsningen? Behovet av en bättre trafiklösning i stadshuskorsningen är stor eftersom det är där det sker flest kollisioner i Bollnäs. Den är även väldigt viktig för att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt. Hur och när byggs stadshuskorsningen?