Nyheter

Återställ
  • Kartbild över området mellan resecentrum och SJ-området Vi planerar att utveckla området mellan resecentrum och Bro 4:4 Idag har kommunstyrelsen beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området mellan resecentrum och SJ-området (Bro 4:4 med flera) så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum. Vi planerar att utveckla området mellan resecentrum och Bro 4:4