Nyheter

Återställ
 • Bollnäs kommunvapen Bollnäs kommun lanserar ny webbplats! Den 2 mars lanserar vi helt nya bollnas.se. Den nya webbplatsen har ett modernare utseende, blivit mer tillgänglig och fått en lättnavigerad struktur. Bollnäs kommun lanserar ny webbplats!
 • Bild på ukrainska flaggan utanför Bollnäs stadshus Bollnäs kommun hissar den ukrainska flaggan Idag vajar den ukrainska flaggan utanför stadshuset för att visa våra sympatier för Ukraina och dess befolkning. Bollnäs kommun hissar den ukrainska flaggan
 • Bollnäs kommunvapen Dags att söka socialnämndens verksamhetsbidrag för 2022 Skapar din förening/verksamhet delaktighet i samhället och inflytande i vardagen? Eller ger stöd att bryta isolering och möjliggör ett hälsosamt liv och/eller verkar för att öka egenförsörjningen? Då kan ni söka bidrag för era aktiviteter. Dags att söka socialnämndens verksamhetsbidrag för 2022
 • Björktjäratjärn i vinterlandskap Hur mår du? I dagarna skickas en enkät ut till 1000 slumpmässigt utvalda personer i vår kommun. Om du är en av de som får enkäten så ta chansen att berätta om din hälsa och levnadsvanor för att bidra till att rätt saker prioriteras inom folkhälsoarbetet. Hur mår du?
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Det finns tendenser till att smittspridningen i Sverige går ner, men så är det inte i vårt län där smittspridningen fortsatt är omfattande och utbredd. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Bord med kondom-snurrhjul och anteckningar Kärleken är fri! I år hölls en miniversion av temaveckan "Kärleken är fri" för eleverna på våra högstadieskolor. Kärleken är fri!
 • Bollnäs kommunvapen Information om socialtjänsten på flera språk Det finns många som har funderingar kring socialtjänstens arbete och lagen om vård av unga (LVU). Information om socialtjänsten på flera språk
 • Bilden visar Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande och Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland då de undertecknat medborgarlöftet. Medborgarlöfte för ökad trygghet i Bollnäs kommun Polisen och Bollnäs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022-2023 är en satsning på att öka tryggheten bland barn och ungdomar. Medborgarlöfte för ökad trygghet i Bollnäs kommun
 • Barn i en skolkorridor Nu kan du se ditt barns skolplacering! Skolvalet inför läsåret 2022/2023 är avslutat och nu kan du se ditt barns skolplacering! Nu kan du se ditt barns skolplacering!
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Folkhälsomyndigheten bedömer nu att immuniteten bland befolkningen är hög. Den helt dominerande virusvarianten är omikron som ger en lägre andel smittade med allvarlig sjukdom. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Närbild på virus Dags för dos 4 för vissa grupper Från 21 februari erbjuds dos 4 för alla över 80 år eller för alla som har hemtjänst eller hemsjukvård. Dags för dos 4 för vissa grupper
 • En person som lyfter en skivstång Snart öppnar de kommunala gymmen – välkommen tillbaka! Snart öppnar de kommunala gymmen – välkommen tillbaka!
 • Lysrör Kraven skärps för yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor, djur och miljö. Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har kraven för yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall skärpts, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Kraven skärps för yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall
 • Väg 83 norrut strax norr om Bollnäs stad Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits Trafikverket har nyligen beslutat om en vägplan för en gång- och cykelväg och upprustning av väg 83 mellan Bollnäs norr till Röste. Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits
 • Bollnäs kommunvapen Nytt mentorsprogram för företagare startar i mars
  Näringslivsenheterna i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner erbjuder tillsammans företagare i södra Hälsingland att ansöka till Almis populära mentorsprogram. Nytt mentorsprogram för företagare startar i mars
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Smittspridningen i länet är fortsatt mycket hög och enligt Region Gävleborg smittas 500 nya fall per dag. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Bollnäs kommunvapen Två av Bollnäs kommuns skolor vidare till tävlingen Vi i femman! I Gävleborg gick hela två av Bollnäs kommuns skolor vidare till tävlingarna i Vi i femman! Kilafors skola klass 5 A och Rengsjö skola 5 A. Två av Bollnäs kommuns skolor vidare till tävlingen Vi i femman!
 • Rensbackens skola Resultatet av provtagningarna på Rensbackens skola I november förra året flyttades skolverksamheten från Rensbackens skola till lokaler på Heden. Anledningen var att vi bedömde att lokalerna på Rensbackens skola har brister i den fysiska miljön och att eventuella hälsorisker måste utredas noggrant. Resultatet av provtagningarna på Rensbackens skola
 • Blommor mot en blå himmel Nominera till Bollnäs kommuns priser och stipendium 2022 Bollnäs kommun delar ut fem olika priser och ett stipendium varje år. Välkommen att skicka in din nominering idag! Nominera till Bollnäs kommuns priser och stipendium 2022
 • Nygatan mellan Trädgårdsgatan och Långnäsvägen Nygatan avstängd på grund av akut avloppsläcka Nygatan är avstängd mellan Trädgårdsgatan och Långnäsvägen på grund av en akut avloppsläcka. Nygatan avstängd på grund av akut avloppsläcka
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Tack vare den höga vaccinationstäckningen och att belastningen på sjukvården är lägre jämfört med tidigare smittvågor har Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat att häva merparten av restriktionerna från och med 9 februari. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Bollnäs kommunvapen Praktikplaceringar via leverantörer och/eller Arbetsförmedlingen i Bollnäs kommun Arbetsmarknadsenheten samordnar praktikplaceringar och andra arbetsmarknadsinsatser inom Bollnäs kommuns förvaltningar. Praktikplaceringar via leverantörer och/eller Arbetsförmedlingen i Bollnäs kommun
 • Bollnäs kommunvapen Kulturkvarteret bjuder in till en händelserik vår Kulturkvarteret som inrymmer både Kulturhuset, bibliotek, museum och konsthall samt kulturskola släpper nu sitt vårprogram. Det är fyllt till bredden av både spännande, utvecklande och avkopplande upplevelser. Besökarna kommer få lära sig att bli självförsörjande, skapa egen konst och njuta av både nykomponerad trash-blues och en av Mikael Wiehes sista konserter. Kulturkvarteret bjuder in till en händelserik vår
 • Exempelbild utvändig gestaltning Nya skolan på Ren – så här kommer den att gestaltas Nästa steg i byggnationen av den nya skolan på Ren har tagits genom att den anlitade arkitektfirman presenterat sitt förslag för hur skolan kan komma att se ut. Nya skolan på Ren – så här kommer den att gestaltas