Bollnäs växer

  • Fronten på en skolbuss. Åtgärder för en bättre trafiksituation För drygt två veckor sedan började skolbussarna att hämta upp eleverna som ska till den tillfälliga skolan på Heden, vid de två nybyggda busshållplatserna vid Fiskens plan utmed Örsängesvägen. Det har visat sig att det är många fler bilar och mer trafik på platsen än beräknat vilket gör att vi nu genomför åtgärder för att få en bättre trafiksituation. Läs mer
  • Kartbild över Renområdet. Två gång- och cykelvägar avstängda på Ren Eftersom vi spärrat av byggområdet för byggnationen av nya skolan på Ren innebär det att två gång- och cykelvägar stängs av under hela byggtiden. Det gör att vissa behöver ta en omväg. Läs mer
  • Fyra personer gräver i en grushög. Första spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan Idag tog Åsa Äng Eriksson (M), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Ann-Katrin Samuelsson (S), förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Izdehar Chik Aljabl (BP), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Anarbek Asylbashev (MP), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden gemensamt det första symboliska spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan. Läs mer
  • Illustration av Renshammarskolan Äntligen börjar vi bygga Renshammarskolan! Vi är glada att berätta att arbetet med att bygga nya Renshammaskolan på Ren startar under nästa vecka. Vi kommer att börja med att hägna in byggplatsen. Läs mer
  • Ett spårviddshinder på bussgatan. Så hindrar vi bilar från att åka på bussgatan Just nu bygger vi spårviddshinder utmed nya bussgatan mellan Björktjära och Bonden/Brånan. Ett i varje ände. Spårviddshindren kommer att förhindra fordon med smalare spårvidd än bussar att passera. Läs mer
  • Odengatan i centrala Bollnäs. Odengatans södra delar stängs av för trafik På måndag asfalterar vi utmed Odengatans norra del och öppnar sedan upp den helt för trafik från Älggatan till Brogatan i centrala Bollnäs. Vecka 43 stänger vi etappvis av Odengatans södra delar eftersom Helsinge Vatten AB påbörjar sanering av vatten- och avloppsledningar utmed sträckan. Läs mer
  • 3D-illustration av Renshammarskolans fasad Ett steg närmare byggstart av nya skolan på Ren! I mars bjöd vi in företag till en leverantörsdialog inför vår upphandling av nybyggnation av Renshammarskolan i Bollnäs. Under anbudstiden har vi fått in flera anbud och idag tilldelade vi SEHED bygg Hälsingland AB som den entreprenör som ska bygga den nya skolan. Läs mer
  • Busshållplatser på Heden utmärkta i en karta. Vi bygger nya busshållplatser på Hedenområdet Just nu bygger vi två helt nya busshållplatser på Hedenområdet. Läs mer
  • Stadsbuss på Nygatan. Nya bussgatan – endast för bussar Vi kan se i sociala medier att det finns invånare som vill att vi öppnar upp den nya bussgatan mellan Bonden/Brånan och Björktjära för all trafik. Låt oss förklara varför gatan endast är avsedd för bussar. Läs mer
  • Illustration av nya skolan på Ren Så här går arbetet med nya Renshammarskolan Vi har sedan en tid tillbaka ritat klart och vet precis hur vi vill att Renshammaskolan ska byggas. Just nu upphandlar vi entreprenörer som ska utföra byggnationerna åt oss och senast sista september ska anbuden vara inne. Läs mer

Sidfot