Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kräver särskilt omhändertagande för att inte vara skadligt för natur, djurliv eller människor. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen, till den mobila insamlingen som sker två gånger per år eller i grovsoprum med särskilt anvisade behållare.

Läs mer om hur du sorterar och hanterar farligt samt vad som är farligt avfall på borab.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2022 kl. 16.26

Sidfot