Elda utomhus

Eldning och grillning i naturen och på egen tomt är generellt sett tillåtet. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka den om det behövs. Periodiska eldningsförbud kan förekomma vid risk för gräs- och skogsbränder.

Elda i naturen

Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra upp eld i naturen på eget ansvar och under säkra förhållanden. Om du vill göra upp en brasa i naturen är det tillåtet att använda material från marken, såsom löst liggande pinnar, grenar och kottar. Däremot får du inte ta något från levande träd och buskar. Tänk på att välja en plats där risken för elden att sprida sig är liten och som heller inte skadar mark, djur eller växter. Sandig eller grusig mark är bra underlag. Om du eldar på eller intill berghällar eller större stenblock kan dessa spricka.

Elda trädgårdsavfall

På din egen tomt får du elda trädgårdsavfall, det kan till exempel vara torra kvistar, grenar och ris. Ska du elda får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. Stora mängder ris och grenar kan lämnas till BORAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du får inte elda till exempel plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar eller liknande eftersom det kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter. Lämna istället avfallet till en återvinningscentral.

Brandrisk och eldningsförbud

Om du ska elda är det är viktigt att du håller koll på brandrisken i skog och mark. Aktuella brandriskkartor och brandriskprognoser hittar du på:

Brandriskprognos - SMHI:S webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandrisk ute - MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för utomhuseldare:

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
  • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.

Källa: Brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024 kl. 08.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: