Vi tillgängliggör SJ-området

Visionsbild, bandyarena

På SJ-områden i centrala Bollnäs vill vi skapa ett nytt stadsrum som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Vi har byggt en ny infart till området och en ny gång- och cykelväg från Sveriges bästa resecentrum. Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet och binder samman SJ-området med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet.

Artiklar på ämnet:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2023 kl. 08.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot