Husdjur

Husdjur är de djur som lever under människans vård och kontroll. Både sällskapsdjur och lantbruksdjur är husdjur. Husdjursägaren är ansvarig för att djuret tas om hand på rätt sätt och inte far illa, lider eller överges.

Du behöver inget tillstånd för att få ha sällskapsdjur, men ska visa hänsyn och hålla djuren utan att de är störande för andra. Vissa djur som inte är sällskapsdjur kan i tätorter omfattas av våra lokala regler, där tillstånd kan behövas.

 • Hundar och katters behov av social kontakt och mentala stimulans behöver tillgodoses.
 • De ska ha möjlighet att vila och hålla sig varma, och ha daglig tillgång till dagsljus.
 • Samtidigt behöver de få chans att tillfredsställa sitt individuella naturliga rörelsebehov, såsom att springa, klösa eller klättra.
 • De ska i flera fall ha fri tillgång till dricksvatten och dagligen erbjudas foder.
 • Förvaringsutrymmena för hund och katt ska vara utformade så en enkel tillsyn går att upprätthålla.
 • De ska hållas rena, vara stor nog så djuret kan vila i en naturlig ställning, ha god ventilation, och om nödvändigt vara isolerade för att undvika att djuret fryser.
 • De ska ha tillsyn minst två gånger per dygn, och skötas om vad gäller päls och klor.
 • Hundar ska rastas utomhus varje dag, även om de vistas i rastgård.

Hundar som är äldre än fyra månader ska vara möjliga att identifiera. Det är du som hundägare som ska se till att det finns antingen chip eller tatuering på hunden, och att ägarskapet registreras.

För hundar är det koppeltvång inom tätorterna Bollnäs, Kilafors och Arbrå. Hundar som hålls utan koppel ska ha ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

I tätorterna ska deras avföring plockas upp och påsen slängas i en papperskorg eller liknande.

Det är inte tillåtet att ha med sin hund i kyrkogårdar.

Det är hundens ägare, eller den som tillfälligt tagit emot och vårdar hunden som är ansvarig för att reglerna om hund i dessa områden följs.

Polishund i tjänst eller servicehundar för personer med funktionsnedsättning omfattas inte av dessa regler.

Detaljkartor med aktuella områden finner du i Bollnäs kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Tillstånd krävs för giftorm som sällskapsdjur inom de detaljplanerade områdena. Det kan ansökas hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Terrarium för giftorm ska, förutom vid skötsel eller utfodring av ormen, vara låst.
 • Lokalen där de hålls ska vara rymningssäker där dörrar och fönster hålls stängda, och ventiler och liknande öppningar är försedda med exempelvis nät.
 • Det ska inte vara möjligt för giftormen att ta sig ut ur lokalen.
 • På terrariet ska en skylt med ormens artnamn finnas, samt en upplysning att det är en giftorm.

Dessa krav måste uppfyllas, och myndigheten har rätt att göra anmälda som oanmälda besök för att kontrollera att reglerna följs.

Utöver dessa krav ska terrariet kunna tillgodose djurets naturliga behov, där luckor och dörrar ska vara säkrade med haspar eller liknande.

Djuret får inte riskeras att skadas av ytorna inuti terrariet, som i övrigt ska ha ett klimat anpassat för sin art.

Sällskapsdjur som är med på resa i bil, ska resa på ett säkert sätt. Med det menas att det inte ska finnas risk för att djuret skulle komma till skada eller lida i samband med transporten. Säkrast är att använda en transportbur som är anpassad till ditt djur.

Personbilens bagageutrymme kan även användas för att förvara ditt sällskapsdjur, men då ska du kunna se djuret under resans gång. Samtidigt ska ditt fordon vara lämpligt att transportera djur i.

Kom ihåg att aldrig lämna ditt djur i en kall eller varm bil då risken finns att ditt djur far illa.

Håller du sällskapsdjur yrkesmässigt, eller i större antal kan du behöva tillstånd av Länsstyrelsen. Det gäller då du håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring, eller har hästar i ridskoleverksamhet.

Mer information finns i Jordbruksverkets föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning om sällskapsdjur, häst och pälsdjur, SJVFS 2019:27. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Bollnäs Kommun finns inom tätbebyggda områden särskilda djurhållningsregler som måste följas för djur som inte är sällskapsdjur. Det för att närboende inte ska riskeras att störas.

Vill du inom dessa områden ha nötkreatur, häst, get, får, svin, andra pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller giftorm, behövs ett tillstånd. Det kan du söka hos miljö- och byggnämnden.

Aktuella områden som omfattas av detta är Bollnäs centrum, Arbrå centrum, Kilafors centrum samt tätbebyggda områden i Vallsta, Orbaden och Rengsjö. En mer detaljerad karta finns i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sällskapsdjur kan kremeras, och det finns godkända kremeringsanläggningar runtom i landet.

Askan som du får kan du välja att sprida eller begrava.

Det går även att gräva ner sitt sällskapsdjur på den egna marken.

Som sällskapsdjur räknas här även minigris, dvärgget och häst.

För nedgrävning av häst ska platsen först godkännas av kommunen, som behöver titta på platsens lämplighet med hänsyn till hälsa och miljö.

Ett annat alternativ är att det döda djuret kan omhändertas av Borab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som sedan bränner den döda djurkroppen. För mer information är du välkommen att kontakta Borab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lantbruksdjur ska alltid skickas till destruktion, oavsett om de är självdöda eller avlivade.

Hemslakt av djur kan leda till en viss mängd slaktavfall vilket även det ska skickas till destruktion.

Den som tar emot materialet ska normalt vara godkänd eller registrerad för detta utav Jordbruksverket.

Djur kan ibland upplevas som störande. Skulle du känna dig störd av exempelvis skällande hundar, strövande katter eller föroreningar av dessa, kan du i första hand kontakta djurägaren.

Det är djurägarens ansvar att hålla djur utan att skapa olägenhet för andra. Med små medel går det ofta att hitta en lösning.

Det går även att ta kontakt med kommunen. Är det allvarliga störningar som skapar olägenhet för människors hälsa kan krav på ändring eventuellt ställas av miljö- och byggnämnden.

Du kan anmäla en störning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: