Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter, eller tomter, dit byggnader och anläggningar belägna på fastigheten hör till.

Du kan göra ändringar i fastighetsindelningen genom att ansöka om så kallad lantmäteriförrättning.

Vill du få rättighet att nyttja en annan fastighet eller tomt, exempelvis för utfart, tillgång till brunn eller liknande, ska du istället ansöka om servitut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023 kl. 08.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: