Klimat och hållbarhetsarbete i kommunen

Vad kan du göra för att påverka klimatet?

Du kan minska din energiförbrukning genom att använda exempelvis lågenergilampor som brinner tio gånger längre och förbrukar 80 procent lägre energi. Du kan alltid släcka lampan då ingen är i rummet.

Fjärrvärmen har inneburit att vår luft har blivit renare.

Luftkvaliteten i svenska tätorter har sedan 1980-talet förbättrats. Trafiken är den dominerande källan till luftföroreningar. Lämna bilen hemma så bidrar du till en bättre luft!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 09.03

Sidfot