Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som finns i jordlager och hålrum i berggrunden. Det vill säga den nederbörd som infiltreras i marken. Nivån av grundvatten varierar mellan platser och över tid. Vi får högre nivåer under årstider och år med mycket nederbörd och lägre nivåer under torrare perioder.

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Det är viktigt att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten idag och i framtiden. Detta kan man bland annat göra genom att bilda vattenskyddsområden. I Bollnäs kommun finns det vattenskyddsområden i Bessbo, Flästa, Glössbo, Segersta och Västansjö.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2022 kl. 11.29

Sidfot