Vattendirektiv

EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt:

  • Bottenhavets vattendistrikt
  • Bottenvikens vattendistrikt
  • Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Södra Östersjöns vattendistrikt
  • Västerhavets vattendistrikt.

Distriktet ligger mitt i Sverige och utgör 31 procent av Sveriges landyta. Här finns också ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag. Länen Västernorrland och Gävleborg ingår i sin helhet i distriktet.

Information om EU:s vattendirektiv finns att läsa på Vattenmyndigheternas webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2022 kl. 11.20

Sidfot