Fördjupad översiktsplan för Arbrå

Fördjupad översiktsplan för Arbrå är ute på granskning mellan 28 augusti till 9 oktober 2023.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni 2023 att godkänna den fördjupade översiktsplanen för Arbrå för granskning.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Arbrå är att den ska utgöra en viljeinriktning för utvecklingen av Arbrå genom att ge vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för kommande detaljplanearbeten, lovgivning och andra beslut inom planområdet.

Granskning pågår under perioden 28 augusti till 9 oktober 2023.

Ring så kommer vi

Vill ni att vi kommer till din förening eller din organisation för att berätta och diskutera förslaget. Ring eller e-posta så bokar vi en tid. (Se kontakt)

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast sista granskningsdag.

Lämna skriftliga synpunkter

Synpunkter kan lämnas via diariet@bollnas.se eller via brev till: Bollnäs kommun, kommunstyrelsen, 821 80 Bollnäs Vid svar ange diarienummer: KS 2020-00192 .

Ring gärna för upplysningar!

Mer information

Information Pdf, 23.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Arbrå Pdf, 14.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Strategisk miljöbedömning Pdf, 427.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och användningskarta Pdf, 644.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 790.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023 kl. 09.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot