Fördjupad översiktsplan för Arbrå

Fördjupad översiktsplan för Arbrå är nu ute på samråd.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 juni 2022 att godkänna den fördjupade översiktsplanen för Arbrå för samråd.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Arbrå är att den ska utgöra en viljeinriktning för utvecklingen av Arbrå genom att ge vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för kommande detaljplanearbeten, lovgivning och andra beslut inom planområdet.

Samrådet pågår under perioden juli till den 31 oktober 2022.

Ring så kommer vi

Vill ni att vi kommer till din förening eller din organisation för att berätta och diskutera förslaget. Ring eller e-posta så bokar vi en tid. (Se kontakt)

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast sista samrådsdag.

Lämna skriftliga synpunkter

Synpunkter kan lämnas via diariet@bollnas.se eller via brev till: Bollnäs kommun, kommunstyrelsen, 821 80 Bollnäs Vid svar ange diarienummer: KS 2020-00192 .

Ring gärna för upplysningar!

Mer information

Information Pdf, 28.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Arbrå (2,64 MB) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Strategisk miljöbedömning Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och användningskarta Pdf, 561.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning av medborgardialog (1,56 MB) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022 kl. 07.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot