Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad

I den fördjupade översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige den 25 maj 2020 beskrivs hur Bollnäs stads planer ser ut på olika platser.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Planen beskriver hur staden ska utvecklas, vilka kvaliteter som ska bevaras och vilken hänsyn som ska tas. Det är ett politisiskt måldokument med en fördjupad beskrivning av vilka planer som ska genomföras.

Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad som antogs 2020.

Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara.

Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Se dokumentation

Antagandebeslut fördjupad översiktsplan Word, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och användningskarta 3.37MB Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 1 Planeringsförutsättningar 1.57 MB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 Planförslag 4.09 MB Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 3 Konsekvenser 1.21 MB Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 4 Samrådsredogörelse 1.85 MB Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 5 Särskilt utlåtande1.60 MB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 6 Länsstyrelsens granskningsyttrande 367.63 KB Pdf, 367.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023 kl. 07.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot