Fördjupad översiktsplan för Kilafors

Fördjupad översiktsplan för Kilafors har varit ute på samråd.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 juni 2022 att godkänna den fördjupade översiktsplanen för Kilafors för samråd.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Kilafors är att den ska utgöra en viljeinriktning för utvecklingen av Kilafors genom att ge vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för kommande detaljplanearbeten, lovgivning och andra beslut inom planområdet.

Samrådet pågick under perioden juli till den 31 oktober 2022.

Ring så kommer vi

Vill ni att vi kommer till din förening eller din organisation för att berätta och diskutera förslaget. Ring eller e-posta så bokar vi en tid.

Lämna skriftliga synpunkter

Synpunkter kan lämnas via diariet@bollnas.se eller via brev till: Bollnäs kommun, kommunstyrelsen, 821 80 Bollnäs Vid svar ange diarienummer: KS 2020-00192 .

Ring gärna för upplysningar!

Mer information

Information Pdf, 28.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Kilafors (2,57 MB Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Strategisk miljöbedömning Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och vattenanvändningskarta Pdf, 475.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning av medborgardialog (1,8 MB) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2023 kl. 08.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot