Översiktsplan

Översiktsplanen för Bollnäs kommun är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den är planeringsunderlaget som kommunen använder vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

Till översiktsplanen hör flera andra planeringsdokument som alla utgår ifrån översiktsplanen. Dessa planeringsdokument är fördjupningar av översiktsplanens innehåll.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023 kl. 11.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot