Så kan du påverka

Under samråd och granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Efter antagandet kan du om du är berörd överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när vi meddelar på vår anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till oss.

Förslaget finns sen tillgängligt under granskningen innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Även nu kan du lämna in skriftliga synpunkter under granskningstiden. Efter samrådet kan planförslaget behöva ändras utifrån de synpunkter som kommit in.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Se alla planer som är ute på samråd eller granskning.

Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  samh.bygg@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 BOLLNÄS

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023 kl. 10.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot