Vattentjänstplan

Ett förslag till Vattentjänstplan för Bollnäs kommun har tagits fram.

Ett förslag till Vattentjänstplan för Bollnäs kommun har tagits fram. Under perioden 28 juni till 31 augusti pågår samrådet.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheterna, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Samråd

Samråd pågår från den 28 juni till den 31 augusti 2023. Därefter kommer Vattentjänstplanen att revideras för att sedan skickas ut för granskningsgodkännande. Ett slutligt förslag till Vattentjänstplan kommer därefter att antas av kommunfullmäktige.

Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på:
Kundcenter vid stadshusets huvudingång
Vattentjänstplanen finns också här på kommunens hemsida, www.bollnas.se

Lämna skriftliga synpunkter

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast sista samrådsdag. Synpunkter kan lämnas via:
E-post: diariet@bollnas.se
Brev: Bollnäs kommun, kommunstyrelsen, 821 80 Bollnäs
Vid svar ange diarienummer: KS 2023–00122

Mer information

Vattentjänstplan samrådsversion Pdf, 765.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2023 kl. 08.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot