Dagvatten

Våra vattendrag kan påverkas negativt av miljöföroreningar som kommer med regn, snö och hagel. Risken att vattendrag förorenas går att minimera genom att titta på vattenflöden och rening av dagvatten.

Regn, snö och hagel som landar på våra vägar, gator och tak rinner så småningom av och hamnar tillslut i våra vattendrag såsom bäckar, sjöar och hav. Det är detta som kallas dagvatten. Det leds bort från tätbebyggda områden via diken eller avloppsledningar. Från trafik och industri för dagvatten med sig föroreningar som kan ha en skadlig påverkan på växter och djur i naturen. Smältvatten under våren och kraftig nederbörd kan göra att översvämningar bidrar till problemet med föroreningar.

Man kan påverka flödet av dagvatten vilket då kan minska mängden föroreningar som hamnar i våra vattendrag. Genom att ta hand om dagvatten från den egna tomten kan du som husägare göra något bra för miljön:

  • Det kan vara att ha ytor där vatten kan tränga ner i marken, eller att samla upp vattnet för senare bevattning av trädgården.
  • Undvika att tvätta bilen på gatan och istället åka till en bilvårdsanläggning där vattnet renas. Vill du ändå tvätta bilen hemma, försök hitta ett miljövänligt tvättmedel.
  • Ska du gödsla dina rabatter eller gräsmatta, undvik kemiska bekämpningsmedel och gödsla bara under växtsäsongen.
  • Vid val av material till tak och fasad kan du också tänka på att välja material som inte ger ifrån sig miljöförorenande ämnen.

Hantering av dagvatten är en viktig fråga när kommunen planerar och exploaterar nya områden samt utvecklar befintliga områden.

Bollnäs kommun har två styrande dokument som beskriver hur dagvatten ska hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Dagvattenstrategi för Bollnäs kommun Pdf, 922.9 kB.

Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2022 kl. 11.07

Sidfot