Elevhälsa i grundskolan

Elevhälsans olika yrkesgrupper samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan.

Det är rektor som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola.

Om du behöver stöd av någon i elevhälsan, ta kontakt med personal på din skola.

Vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar rekommenderas 1177.se Länk till annan webbplats.

Skolsköterskor på de kommunala grundskolorna


Anna Sollander

Alirskolan
0278-253 72

Irene Sundell
Arbrå och Vallsta skola
0278-250 83

Anna-Karin Hedberg
Björktjära skola
0278-253 71

Kerstin Larsson
Granberg och Kilafors skola
0278-253 57

Eva Mesch
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74

Birgitta Perzon
Medicinskt ledningsansvarig
Nyhamre skola
0278-253 84

Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Psykologer på de kommunala grundskolorna

Daniel Påhlsson
Psykologiskt ledningsansvarig
Alir-, Björktjära-, Granbergs- och Kilaforsskolan
0278-268 36

Magnus Andersson
Arbrå-, Kilbergs-, Nyhamre-, Rengsjö- och Vallstaskolan
0278-250 08

Skolkuratorer på de kommunala grundskolorna

Lucas Wängborg
Alirskolan
0278-250 29

Ann Göransson
Arbrå och Vallsta skola
0278-253 68

Britta Widahl
Björktjära skola
0278-250 52

Katrin Appelqvist
Granberg och Kilafors skola
0278-266 44

Karolina Myhlendorph Larsson
Kilbergsskolan
0278-265 47

Rose-Marie Åhlén
Nyhamre och Rengsjö skola
0278-254 80

Specialpedagogerna och speciallärarna i listan arbetar övergripande.

Det finns även specialpedagoger och/eller speciallärare på skolorna.

Specialpedagoger/speciallärare inom de kommunala grundskolorna

Antonia Agerwall
Specialpedagog i grundskolan
0278-255 38

Hanna Olsson
Speciallärare i grundskolan
0278-266 48

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare i grundsärskolan
0278-269 63

Jenny Knapp
Specialpedagog i förskolan
0278-253 52

Tina Gantemar
Specialpedagog i förskolan
0278-250 11

Anette Edlund (tjänstledig)
Specialpedagog i grundskolan

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2022 kl. 16.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot