Hälsobesök och vaccinationer

Vid skolstarten är det elevhälsans medicinska insats (EMI) som tar över ansvaret från barnhälsovården för att följa barns hälsoutveckling.

Enligt skollagen samt Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma skrift Vägledning för elevhälsan, är skolsköterskans uppdrag att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök och uppföljningar samt att erbjuda vaccinationer.


Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer.

Årskurs

Åtgärder

F-klass

Hämtar information från barnhälsovården.

Hälsobesök (syn, hörsel, tillväxt, hälsouppgifter).

Hälsosamtal med vårdnadshavare.

2

Hälsobesök (tillväxt).

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

4

Hälsobesök (tillväxt, rygg, hälsouppgift).

Hälsosamtal utifrån ett frågeformulär om exempelvis familj, kamrater, levnadsvanor och hälsovanor.

5

Vaccination mot human papillomvirus (HPV) och röda hund.

6

Hälsobesök (tillväxt, rygg).

8

Hälsobesök (tillväxt, rygg).

Hälsosamtal utifrån ett frågeformulär. Vid behov medicinska synpunkter på studie- och yrkesval.

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhost.


Vid behov kan ytterligare kontroller förekomma.


Här kan du se i vilka årskurser barn får de olika vaccinationerna.

Vaccinationer i skolan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023 kl. 11.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot