Regnbågens förskola

Vi lägger stor vikt vid att barnet under sin tid i förskolan ska bli en självständig, trygg och ansvarstagande människa. Med gott självförtroende och egna åsikter, som kan samarbeta och vara en god kamrat.

Leken har en stor plats hos oss. Den är barnets naturliga sätt att lära och ha roligt. I leken bearbetar barnet upplevelser, känslor, erfarenheter och befäster kunskap.

På vår förskola är alla viktiga, alla möts med respekt, blir sedda, bekräftade och i och med det växer viljan att upptäcka och utforska.

Samarbetet mellan föräldrar, barn och förskolan är grunden för vårt arbete. Vi skapar utrymme för lek, fantasi och kreativitet i en stimulerande och positiv miljö. Barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära.

Alla som arbetar i vår förskola är positiva och tydliga förebilder. Genom reflektion, utvärdering och planering utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

Vi arbetar miljömedvetet på förskolan, inomhus använder vi oss av olika återvinningskärl i form av olika sopsamlarmonster - dessutom vi har ett eget miljöhus på förskolans utegård!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2022 kl. 10.31

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot