Mat och lunch i förskolan

Kostenheten i Bollnäs kommun levererar frukost, lunch och mellanmål till kommunens förskolebarn.

Under terminerna lagar kostenheten ca 4 000 portioner per dag till förskolor och skolor. Matsedlarna är gjorda utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och görs tillsammans med kökspersonal, elever och kostombud.

Allergier och specialkost

Vid allergier och specialkost ska ett specialkostintyg lämnas in till rektor inför varje nytt läsår. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in en ny ansökan vid förändring eller informerar förskolan om specialkosten ändras eller upphör.

Skolmjölksstöd

Bollnäs kommuns kostenhet tar emot skolmjölksstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket. Alla kommunens förskolor och grundskolor är inkluderade i skolmjölksstödet som söks en gång per år.

Gula stjärnor i en ring på en blå bakgrund.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 augusti 2022 kl. 11.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot