Betyg och bedömning

I grundskolan får varje elev terminsbetyg från höstterminen i årskurs 6 upp till höstterminen i årskurs 9. På vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats, får eleven ett slutbetyg.

När lärare sätter betyg utvärderar de varje elevs individuella kunskaper i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven läser. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättning.

Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av elevens kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygsdokumentet.

Vill du veta mer om ditt barns betyg kan du höra av dig till barnets skola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023 kl. 15.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot