Fritidshemmet

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Ditt barn ska få en plats så fort det konstaterats att det finns ett behov, men har inte rätt till fritidshemsplats om du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt

  • Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn från höstterminen de fyller 10 år och till vårterminen de fyller 13 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem. Barnet är inte inskriven och det är ni som familj som avgör när och hur ofta barnet ska delta.

Öppen fritidsverksamhet är ett ställe där barn kan mötas, spela spel, köpa mellanmål med mera samt där de har ett stort inflytande över sina egna aktiviteter. Dess uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen.

Öppettider

Den öppna fritidsverksamheten startar när skolan slutar till kl. 16.30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är det öppet mellan kl. 8.00 och 16.30. De barn som behöver tillsyn under sommaren hänvisas till kommunens fritidshem.

Kostnader

Avgiften är 300 kronor per termin. Kuponger för mellanmål som serveras varje dag och även för lunch under loven finns att köpa. Övriga aktiviteter, som exempelvis bad, betalas av barnen själva.

Ansvarsfrågan

Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. Personalen har ingen skyldighet att se till barnet utomhus, utom när det är planerade aktiviteter. Barnet kan komma och gå som det vill, men måste meddela personalen när det går hem. Det är du som vårdnadshavare och ditt barn som själva gör upp om vad som gäller.

Ansökan

Ansökan till öppen fritidsverksamhet görs via Skolplatsen. Vid gemensam vårdnad ska ansökan godkännas av båda vårdnadshavarna.

Den öppna fritidsverksamheten avslutas vid vårterminens slut och söks på nytt inför nästa skolår. Önskas endast plats under höstterminen sägs platsen upp i Skolplatsen.

Du ansöker om eller säger upp en fritidshemsplats i Skolplatsen. För att logga in på Skolplatsen behöver du ha e-legitimation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 13.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot