Ansöka eller säga upp fritids

I e-tjänsten Skolplatsen både ansöker och säger du upp ditt barns plats på fritidshemmet i de kommunala skolorna.

Fritidshemmet är till för elever som är mellan sex och 13 år. Ditt barn kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen samt under lov.

Du är välkommen att ansöka om fritidshemsplats för ditt barn i Skolplatsen. Vid gemensam vårdnad ska ansökan godkännas av båda vårdnadshavarna.

I Skolplatsen ska vårdnadshavare

  • ansöka om och acceptera plats
  • säga upp plats
  • lägga in sina kontaktuppgifter

Du säger du upp ditt barns fritidshemsplats i den kommunala skolan i Skolplatsen. Uppsägningstiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden.

Delad faktura

Vid en separation är det viktigt för vårdnadshavare att anmäla förändringen om ni båda använder plats på förskola och vill ha delad faktura. Ni är tillsammans ansvariga för att avgiften betalas.

Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i era respektive hushåll.

Ni gör anmälan i e-tjänsten Delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kräver flerpartssignering, det vill säga ni båda måste signera anmälan med hjälp av e-legitimation. Anmälan handläggs inte förrän ni båda har signerat den.

När anmälan tagits emot görs ändringen från och med nästkommande faktura.

Om ni som vårdnadshavare har delad faktura, men platsen sägs upp av en av er på Delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., övergår hela placeringen och hela avgiften till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

Skolplatsen

Skolplatsen är Bollnäs kommunala skolors system för elevadministration

Som vårdnadshavare använder du Skolplatsens e-tjänst för att göra ansökningar och uppsägningar i förskola, fritidshem och kulturskola samt val av skola och byte av skola.

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

För att Skolplatsens epost- och sms-utskick ska fungera behöver du lägga till dina kontaktuppgifter. Det gör du när du loggat in i Skolplatsen under menyalternativen Ändra kontaktuppgifter och Inställningar.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan logga in på Skolplatsen oavsett om du använder en smarttelefon, surfplatta eller dator genom att surfa till Skolplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar kontaktar du din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, men inte när du försöker logga in, är det troligtvis fel på e-tjänsten som du försöker använda.

Vid behov av hjälp, ta kontakt med Skolplatsens tekniska support, se kontaktinfo längst ner.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2022 kl. 16.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot