Nattis - Omsorg på obekväm arbetstid

Nattis är en dygnet runt-förskola för barn som har föräldrar som arbetar obekväma arbetstider och som inte kan ordna omsorg på annat sätt.

I Bollnäs kommun finns två dygnet runt-förskolor, Klockargårdens nattis i Bollnäs och Lekstugans nattis i Arbrå som är öppen för barn till föräldrar som har obekväma arbetstider, det vill säga de som arbetar kvällar, nätter och helger och som inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Vid ansökan till Nattis omfattas du inte av garantitiden, det vill säga att du måste erbjudas plats inom fyra månader.

Dygnet runt-förskolan är till för barn från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

För att ansöka om plats krävs att du

  • har behov av omsorg efter klockan 19.00 på vardagar, nätter eller helger
  • har behov av omsorg på obekväm tid regelbundet och kontinuerligt under minst tre månader samt vid minst fyra tillfällen per månad.
  • har prövat andra möjligheter att få omsorg om ditt barn och
  • den andra vårdnadshavaren har gemensam vårdnad, är folkbokförda på samma eller olika adresser men att ni båda har obekväma arbetstider.

Du som vårdnadshavare beviljas tidsbestämd dygnet runt-förskola utifrån vilken typ av anställning du har.

Om du har

  • tillsvidareanställning beviljas du 12 månader i taget,
  • visstidsanställning beviljas du maxtid enligt anställningsintyg, men längst i 12 månader i taget,
  • timanställning beviljas du max sex månader i taget.

Elever som går i skolan, är på fritidshem eller fritidsklubb dagtid och har behov av omsorg kvälls- och nattid kan få plats på Nattis.

Arbetstiden ska styrkas med ett intyg eller ett schema från arbetsgivaren. Du som sökanden ska kunna styrka att du har prövat möjligheten att ändra din arbetstid. Uppgifterna styrks via vår e-tjänst

Vid beslut om beviljad omsorg sker omprövning minst en gång per år genom styrkta intyg från arbetsgivaren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023 kl. 16.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: