PRAO

Du som elev i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars obligatorisk PRAO (praktisk arbetslivsorientering) från och med årskurs 8. Som elev i de kommunala skolorna kommer du att ha PRAO fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

Syftet med PRAO är att

 • öka din kunskap om arbetslivet, dess krav och underlätta ditt studie- och yrkesval senare,
 • bidra till ökad självkännedom och självinsikt samt kanske också upptäcka nya intressen och talanger,
 • se om dina egna funderingar om yrken och arbetsliv stämmer överens med verkligheten.

Ordna din egen praktik

I första hand ordnar du din PRAO-plats själv. På PRAO-platsen måste du ha en utsedd handledare som ansvarar för att din PRAO-vecka blir bra. Handledaren kan inte vara din vårdnadshavare. Om du inte hittar en PRAO-plats själv kontaktar du SYV på din skola.

 • lämna lista med kontaktpersoner som handledaren till praoplatsen kan kontakta vid frågor, vid eventuella tillbud eller olyckor.

 • du arbetar under handledning och har tillsyn av person med minst ett års arbetslivserfarenhet,
 • du får introduktion och handledning samt att handledaren har tid för uppdraget,
 • du arbetar högst 7 timmar mellan klockan 06.00 och 20.00. Annan tid med förälder/vårdnadshavares tillåtelse,
 • rapportera tillbud och olyckor till skolan,
 • underrätta skyddsombudet på praoplatsen om att du kommer,
 • bestämma din arbetstid under praoveckan.

 • personlig skyddsutrustning,
 • skyddsskor med stålhätta, och
 • skyddskläder som till exempel overall och andra lämpliga ytterkläder.

Om du har funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom, allergi eller sociala svårigheter som gör att speciell hänsyn behöver tas eller att anpassningar behöver göras på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren informeras. För att praoplatsen ska få tillgång till informationen behöver vi ditt eller vårdnadshavares samtycke. Fyll därför i blanketten och lämna in den till din skola.

Samtyckesblankett för information inför praktik Word, 196 kB.

Att ge samtycke är frivilligt. Det innebär att du avgör vilken information du vill lämna ut. Är du över 16 år kan du själv ge ditt samtycke.

Praoveckor för årskurs 9 höstterminen 2021

Alirskolan – vecka 48 och vecka 49
Arbrå skola – vecka 46
Kilafors skola – vecka 47

Praoveckor för årskurs 8 vårterminen 2022

Alirskolan – vecka 12 och vecka 13
Arbrå skola – vecka 14
Kilafors skola – vecka 19

Lunch

Lunch erbjuds på närmaste kommunala skola. Är du långt ifrån en kommunal skola rekommenderar vi att du tar med egen matlåda, alternativt hämtar en matlåda i matsalen på din ordinarie skola.

Försäkring

Du som elev är försäkrad genom skolan i form av både olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagar och skyddsföreskrifter följs.

Mer information om försäkringar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2022 kl. 13.20

Sidfot