Särskola

Inom den kommunala särskolan finns grundsärskola och via Hälsinglands utbildningsförbund finns gymnasiesärskola. Förskoleklass finns inte i grundsärskolan.

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter. Eleverna i grund- och gymnasiesärskola har egna läroplaner, som är anpassade för skolformen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2022 kl. 08.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot