Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare (SYV) har kontakt med elever, studenter, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. En SYV har i uppgift att vägleda elever inför kommande studie- och yrkesval samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Har du frågor och funderingar? Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2022 kl. 13.27

Sidfot