Kasta snöboll

Tillåtet bakom gympasalen. Inga isbollar.

Gräns går vid lyktstolpen. Ej tillåtet att hämta snö någon annanstans.

Pinnar och kottar

Pinnar leker man med i skogen och lämnar dem kvar där. Kottkrig ej tillåtet.

Hjälm på kullen

Gäller när det är hårt och fruset på kullen. Hjälmen ska vara knäppt.

Fotbollsplanen

Idrotten går först, idrottsläraren bestämmer.

Inlines, skateboard och kickboard

Hjälm ska användas. Åkning tillåten mellan bibliotekslängan och personallängan. Efter kl. 14 gäller fritids egna regler.

Isen

Hjälm ska användas och vara knäppt då man åker skridskor. Inga skor på isen. Idrotten går först, idrottsläraren bestämmer.

Taken på lekställningarna.

Inte tillåtet att klättra på taken.

Spring i korridorerna

Ej tillåtet. Ingen passage i F-1 korridoren. Den blå dörren vid snurran får användas av alla.

Ordningsregler/språkbruk

Alla elever lyssnar på alla vuxna på skolan. Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt.

Ute-inne

Ute, om man inte har en annan överenskommelse med klassen. Gäller även före kl. 8.

Nötförbud

Allergier finns på skolan.

Cykelparkering

Vi är inte vid cyklarna under skoltid.

Tyck till här!