Här har ni Granbergsskolans trivselregler och värdegrund. Dokumentet har tagits fram gemensamt på skolan i tvärgrupper och sedan har sexorna på skolan sammanställt materialet till en KRAM.

KAMRATSKAP
Säg hej, hjälp varandra, ge varandra beröm, alla får vara med, var omtänksamma.
I världen är du bara någon men för någon är du hela världen.

RESPEKT
Lyssna när någon pratar, ge alla matro, ett nej är ett nej, sluta när någon säger till, var vänlig, turas om och ha respekt för varandra.

ANSVAR
Ta ansvar för det du gör, säg till om någon retas eller gör dumma saker, var ärlig, stanna på skolområdet, släng skräp i papperskorgarna, var på lektionerna, var rädd om möbler och redskap som tex bollar osv.

MOD
Var den du är, alla har lika stor rätt att vara den man är! Om något är fel så säg i från. Säg förlåt!

Trivselvardegrund1

vardegrund2a

vardegrunda

Tyck till här!