Vi vädjar till er vårdnadshavare att ta er tid att svara på den
årliga enkäten. För oss som arbetar på förskolan

är den viktig. Resultatet av enkäten använder vi i vårt systematiska kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet så att barnen får en
förskola med bra kvalitet. Blir det en låg svarsfrekvens känns det som vi görföräldra e nyttett dåligt arbete.

 

 

 

Resultat av enkät:

pdfSkolinspektionens föräldraenkät Våren2017

 

Tyck till här!