Föräldramöten anordnas minst en gång per år vanligtvis i början på hösten där vårdnadshavarna har möjlighet till delaktighet i verksamheten, ta del av föräldramöteförskolans mål och kvalitetsarbete.

Kommande möte:

Inget möte inplanerat under vårterminen.

Tyck till här!