Det gemensamma målet för vårdnadshavare och pedagoger är att stödja barnet i dess utveckling och lärande. Utvecklingssamtal hålls varje termin.

Frågor till dig som förälder inför uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och avslutningssamtal finns här nedan.

utvecklingssamtal ny

 

 

Uppföljningssamtal efter inskolning

Utvecklingssamtal

 Avslutningssamtal

Tyck till här!