På Nyhemsgårdens förskola har kostenheten ett mottagningskök. Maten kommer från Arbråskolan.

pojke

Tyck till här!