//

Välkommen till Granbergsskolans fritidshem!

Ett fritidshem med två avdelningar; 

Stjärnan för 1:or, 2:or, 3:or, 4:or och fritidsklubb.

Regnbågen för förskoleklass

Vi samarbetar med förskolan med öppning och stängning. Förskoleavdelningens verksamheten börjar kl. 6.00 och kl. 6.30 öppnar Stjärnan och det är också där vi stänger kl. 18.00.

Frukost serveras från kl. 7.20 i matsalen och för att äta frukost måste eleven vara här senast kl. 7.30.

På grund av rådande läge med Covid 19 bedriver vi för tillfället vår verksamhet utomhus så mycket som möjligt. Detta innebär att all lämning och hämtning sker utomhus.

Vi är ute varje dag! Innan skolan börjar kl. 7.30–8.00 samt på eftermiddagarna. Eleverna ska ha praktiska och oömma kläder anpassade efter väder och årstid. De behöver även ha ett ombyte med kläder. Kläder och väskor ska vara märkta med namn.

Ta alltid kontakt med fritidspersonal när du hämtar ditt barn!

Fyll i vistelseschema på Skola24. Den tid du anger ska stämma överens med när du hämtar och lämnar.

All frånvaro, exempelvis sjukdom, semester eller ditt barn följer med en kompis hem ska anmälas till fritidshemmet i Skola24

Vi använder Unikum, där lägger vi ut vad som händer i verksamheten, men även viktig information och påminnelser.

Följ oss på Instagram!  granbergs.fritidsforskoleklas  

Du når oss på tfn

Stjärnan  072-589 69 44

Raketen 072-589 69 43


På skolans Youtube-kanal har vi många små korta Stop-motion-filmer från fritids, gör ett besök du med.
boy 160168 640 

Vi som arbetar på Stjärnan, Regnbågen och fritidsklubb är

Karolina Hansson
Christina Larsson 
Anna-Maria Törnblom
Johan Hammarsten
Cherstin Hansson
Emil Sjögren
Ulrika Hellgren


gbs fritidslogga

Granbergsskolan
Postadress:
Kaplanvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Kaplanvägen 4
821 40 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 51

Rektor
 Åsa Wahlgren
 0278-253 66

Biträdande rektor
 Therese Lindkvist
 0278-251 28

 

Tyck till här!