//

Hej och välkommen till oss på Nyhamre skolas fritidshem!

Följ oss på Instagram: nyhamre_fritids

Vi har fyra fritidsavdelningar och fritidsklubb på vår skola

  • Röda inkl fritidsklubb
  • Orange
  • Gröna inkl. fritidsklubb
  • Gula

Fritidshemmets öppettider är kl.06.00–18.00 och vi öppnar och stänger på gula avdelningen vid entrén.
Frukost serveras i matsalen kl.7.30 och mellanmålet äter vi från kl. 13.45.
Alla barn går ut efter frukost och är ute till skolan börjar.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan som erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Vår målsättning är att

  • barnen ska känna sig trygga och ha en naturlig kontakt med vuxna och andra barn. Genom att utveckla barnens sociala kompetens, träffa fast personal i välkända lokaler och genom fasta rutiner.
  • var och en respekteras oavsett olikheter och att förebygga mobbning genom att arbeta med värdegrund, empati, jämlikhet och jämställdhet.
  • uppmuntra till nyfikenhet och ge barnen möjlighet att fantisera och bearbeta sina upplevelser genom lek i olika miljöer. Dels genom pedagogiskt planerade aktiviteter dels genom fria aktiviteter.
  • barnen ska kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar genom att successivt utveckla sin självständighet genom ökade möjligheter att ta eget ansvar.
  • ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Genom att utnyttja fritidshemmets utemiljö, idrottssal och närliggande friluftsområden.
  • ha en naturlig och nära kontakt med föräldrar som möjliggör ett gott samarbete mellan fritids och hemmet. Genom daglig kontakt vid lämning och hämtning, telefonkontakt och vid t.ex. fritidshemsfika.

Då det ofta förekommer frågor om vilka barn som har rätt till fritidshemsplats och vilka vistelsetider som gäller finns ett förtydligande baserat på Bollnäs kommuns tillämpningsföreskrifter för skolbarnomsorg.

Läs mer här

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske via Skolplatsen minst en månad i förväg. Har du frågor kontakta skoladministratören på Nyhamre skola på 0278-256 12

 

Nyhamre skola
Postadress:
Nyhedsbacken 22
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Skicka e-post
0278-256 12

Rektor
 Marie Andersson
0278-253 83
072-546 65 18

Biträdande rektor
 Kristin Friberg
0278-250 24

 

Tyck till här!