Likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling

Vår vision

Förskolan - där respekten för allas lika värd genomsyrar allt.likabehandling ny
Vi vill att alla barn, vårdnadshavare och
personal skall känna sig trygga

och trivas på vår förskola.
Ingen skall behöva känna utanförskap
utan alla ska bli sedda och bekräftade.

 

Vår förskolas likabehandlingsplan finnas tillgänglig här:

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021 72,9 Kb

 

Tyck till här!