På Björktjära förskola har kostenheten ett tillagningskök och där arbetar en kock.

Vänligen avbeställ specialkost vid frånvaro.
Telefonnummer till köket 0278-255 62.

pojke hemsidan

Tyck till här!