//

Elevhälsa börjar i klassrummet...

En skola för lärande är en skola där fokus ligger på trygghet, samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse, elev- och föräldrainflytande, samt inte minst vad elever och ungdomar själva säger om lärande och hälsa. Undervisning och elevhälsa är inte två separata processer. I ett hälsoperspektiv handlar elevhälsa om elevers arbetsmiljö, lärmiljö och lärande samspel.

Forskning visar tydligt att relationer, i ett förändringsarbete, är den överlägset mest verksamma faktorn. Med andra ord, det som fungerar är främst knutet till ”elev-” och relationsfaktorer. Vilken kontakt du än har, hur kort den än är, kan den betraktas som en förändringsmöjlighet för den elev du möter. 


Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Skolbibliotekarie

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller direkt till oss med dina frågor.

Elevhälsan

T f elevhälsochef
Anette Edlund

Skicka e-post
 0278-269 97

 

Tyck till här!

minasidor puff