//

Psykologerna i för- och grundskolan

  • Tillför psykologisk  kompetens  som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. 
  • Utreder på rektors uppdrag kognitiv utvecklig och förmåga för enskilda elever, som underlag  inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
  • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • Bidrar med kunskap om psykiska besvär samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger.
  • Bidrar med psykologisk kunskap kring skydds-och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande  och utveckling , till exempel genom  utbildning.
  • Tar tillvara kunskap om elevers psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir-, Granbergs- och Kilaforsskolan
0278-268 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björktjära- och Rengsjöskolan, samtliga kommunala förskolor
0278-269 69

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbrå-, Kilbergs-, Nyhamre- och Vallstaskolan
0278-250 08

Tyck till här!