//

Skolkuratorn 

  • Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Genomför stöd-, motivations-och krissamtal liksom utredande och rådgivande  samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 
  • Utreder och bedömmer på rektors uppdrag den sociala och psykosociala situationen  för enskilda elever, som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
  • Ger handledning och konsultation till skolans övriga person , bidra med kunskap om  risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • Bidrar med kunskaper som samhällets stödsystem.
  • Deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling. 
  • Tar tillvara kunskap om elevernas hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Nyhamre och Rengsjö skola
0278-254 80

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björktjära- och Kilaforsskolan 
0278-250 52

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-253 68

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alirskolan
0278-250 29

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kilbergs- och Granbergsskolan
0278-265 47Barn- och elevombudet
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Barnombudsmannen
http://www.bo.se/
 
Ungdomsmottagning på nätet
http://www.umo.se/

Ungdomsmottagningen i Bollnäs kommun
http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Bollnas/

SNORKEL – en sida för unga om stress, oro och nedstämdhet
http://www.snorkel.se/first.asp

BIG - stödgrupper för barn
http://www.bollnas.se/index.php/bigstodgrupperforbarn  

Barn- och familjehälsa
http://www.bollnas.se/index.php/familjecentrum/barn-och-familjehalsa

Tyck till här!