//

Skolsköterskan 

  • Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Identifierar, vid hälsobesök, tidigt problem eller symptom hos elever som ka innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
  • Samverkar med elevers vårdnadshavare och skolans övriga personal och arbetar för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. 
  • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal. 
  • Bevakar elevernas vaccinationstäckning  så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas, om det finns behov, samt fullföljer vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 
  • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning. 
  • Tar tillvara kunskaper om elevernas hälsa i skolans arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.

www.1177.selänk till annan webbplats är en hemsida vi rekommenderar för frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Kerstin Larsson
Skolsköterska
Granbergs- och Kilaforsskolanskoterska2
0278-253 57

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Björktjära skola
0278-253 71

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig
Nyhamre skola 
0278-253 84

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Skolsköterska
Alirskolan
0278-253 72

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-250 83

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74


Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Tyck till här!