Detta erbjuder elevhälsans medicinska del:

Förskoleklass:
Informationshämtning från BVC.
Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
Kontroll av vaccinationer.
Information om elevhälsans medicinska del.
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare.

År 2:
Allmän hälsokontroll (tillväxt)
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

År 4:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Hälsosamtal om bl.a. relationer, kost, motion och puberteten.

År 5:
Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)

År 8:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhost

År 9:
Vaccinationskort utdelas

Gy 1:
Hälsosamtal

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

Tyck till här!