//

Detta erbjuder elevhälsans medicinska del

Förskoleklass

 • Informationshämtning från BVC.
 • Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
 • Kontroll av vaccinationer.
 • Information om elevhälsans medicinska del.
 • Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare

År 2

 • Allmän hälsokontroll (tillväxt)
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

År 4

 • Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
 • Hälsosamtal om bl.a. relationer, kost, motion och puberteten.

År 5

 • Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6

 • Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)

År 8

 • Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
 • Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
 • Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhost

År 9

 • Vaccinationskort delas ut

Gymnasiet åk 1

 • Hälsosamtal

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

Tyck till här!