//

Under skoltiden ska ditt barn lära sig att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår, vilket görs i hälsosamtalet.

En del hälsoproblem upptäcker du inte själv. Det gäller till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana kontroller, se basprogram.

Tyck till här!