Elevhälsans medicinska del samarbetar med övrig skolpersonal, efter medgivande från vårdnadshavare,  i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med externa verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Tyck till här!