//

Elevhälsans medicinska del samarbetar med övrig skolpersonal, efter medgivande från vårdnadshavare,  i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV, när behov finns.

Samarbete kan också ske med externa verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Tyck till här!